среда, 6 октября 2010 г.

Книга "Кошторисні норми..." та інше о технології ГНБ

Продолжаю выкладывать литературу о ГНБ.
Удалось бесплатно (продается за 180,00грн.) скачать книгу "Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві". Есть много интересной информации о технологии горизонтально направленного бурения, в том числе указание "шифров ресурсов АВК-3" по которым на данный момент работает вся Украина.

Книга защищена авторскими правами и т.д и т.п.(выкладывается только для ознакомления)., поэтому после прочтения и применения - сжечь. Можно вместе с системным корпусом. Или хотя бы переустановить Windows :)

Укладач Черніцький С.В.
Видавець - Методичний центр "Будівництво - сучасні технології".
211 сторінок. Обкладинка м'яка. Мова видання - українська.(кто не знает - срочно учит:))

Скачать можно по ссылке (если ссылка собьется - пишите, вышлю по эл.почте)
У кого проблемы с скачиванием с Депозита пользуемся сервисом
Важно! Файл в формате djvu. Для прочтения требуется читалка, скачать можно здесь
Если кому-то надо статьи о ГНБ на русском языке - смотрите тут
Там же есть и их украинская версия (нужно переключить язык).

Ниже выкладываю небольшой фрагмент книги, тот в котором говорится о ГНБ:

ПЕРЕДМОВА

З початку 90-х років минулого сторіччя в будівельному комплексі України йде пе­регляд архітектурно-планувальних і конструктивно-технологічних рішень будівель і споруд. Цей процес багато в чому пов'язаний з появою на будівельному ринку вели­кої кількості нових будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, про­дуктивної імпортної техніки, унікальної технології проведення робіт.

У архітектурно-планувальних рішеннях, наприклад, ми відійшли від типового жит­лового будівництва і стали широко використовувати вільне планування. Збільшуєть­ся частина будівництва споруд за індивідуальними проектами з переважанням як монолітних конструкцій, так і комбінованих (монолітний каркас плюс захищаючі кон­струкції з цегли, газобетону, навісних сендвіч-панелей і використання ефективних утеплювачів, інших матеріалів). Аналогічні зміни відбулися в їх інженерному забез­печенні. Сучаснішою стає вся інфраструктура (дороги, інженерні споруди, зовнішні мережі та інше), де з'являється нова техніка, устаткування, нові матеріали. Відповідні зміни зазнають підходи до ремонту, модернізації, реконструкції основних фондів, не кажучи вже про опоряджувальні роботи: на нашому ринку величезне різноманіття нових будівельних матеріалів.

Нові технології і матеріали широко застосовуються в опоряджувальних роботах, інженерних роботах, пов'язаних з монтажем і ремонтом електроустаткування, водо­проводів, опалювальних систем, каналізації, зовнішніх мереж. Великі зміни відбули­ся при виконанні робіт нульового циклу. Це, в основному, роботи паль, де нові техно­логії визначаються використанням нової техніки. В умовах щільної забудови міст переважають пальові основи; потрібно ухитритися «увіткнути» нову будівлю між вже існуючими, щоб не нанести їм шкоди. У багатьох крупних містах незабудованих те­риторій практично не залишилося, інвесторам доводиться шукати вільні місця, де можна поставити будинок. Але ця «ювелірна» робота вимагає технологічних новацій.

Багато нової імпортної техніки зараз використовують при проведенні робіт по зовнішніх і магістральних мережах (водопроводу, каналізації, теплопостачання), зок­рема при їх ремонті та реконструкції. І, звичайно, технічний прогрес не обійшов сто­роною дорожні роботи. Тут зміни в технології робіт також продиктовані активним використанням великої кількості імпортної техніки.

Візьмемо до уваги, що технологічні зміни в опоряджувальних і внутрішніх інже­нерних роботах визначають переважно нові матеріали, вироби і конструкції.

У результаті всіх цих змін у будівництві перед кошторисниками проектних інсти­тутів, підрядних організацій, та й перед замовниками виникає проблема оцінки но­вих робіт і технологій. Адже кошторисник має в своєму розпорядженні звичайний набір нормативів, які базуються на старих технологіях. Вартість, яка там закладена, не відповідає реаліям сьогоднішнього дня. Причому відхилення бувають як в ту, так і в іншу сторону. Наприклад, використання нових видів машин на будівництві нульо­вого циклу, на дорожніх роботах дозволяє підвищити продуктивність праці, скороти­ти терміни і підвищити якість робіт. Проте наявні нормативи до таких машин непри­датні. Перед кошторисником виникає нерозв'язна проблема. З одного боку, вимоги замовників до підвищення конструктивної надійності, до технологічних рішень і рівня обробки об'єкту ростуть; значить, нові технології і техніку треба закладати в проект.

З іншого боку, робити цього не можна, оскільки визначити вартість робіт буде немож­ливо.
Особливої гостроти ця проблема набуває на об'єктах бюджетного фінансування, де нерідко виникають підвищені вимоги до проекту. Державний замовник і підрядник розуміють, що потрібно використати прогресивну технологію на тих чи інших робо­тах (і технічні можливості для цього є!), але під час експертизи проекту і всіляких кабінетних перевірках кошторису суворі контролери викреслять ці роботи як необґрунтовані. Технології є, а нормативів на них немає, звідси і виникають колізії.

Нова кошторисно-нормативна база, на яку перейшла Україна, майже не враховує використання нових технологій, техніки, матеріалів, На жаль, у користувачів нової бази немало претензій до її складу і змісту. Збірники на 80-90 відсотків складаються з норм, які охоплюють технології, що були і в попередніх базах 1984,1991 і 1997 р.р. Не всі ці технології відносяться до розряду застарілих, багато з них і сьогодні засто­совується на будівництві якихось об'єктів в глибинці. Але ж будівельникам потрібні і нові технології. А їх в новій базі просто немає.

Звідси логічно витікає основна задача кошторисного нормування: оперативне насичення нової кошторисно-нормативної бази новими нормами. І така робота по­винна вестися постійно і систематично.

До складу переліку передбачуваних кошторисних ресурсних норм ввійшли на­ступні:
проведення земляних робіт малогабаритною імпортною технікою;
влаштування буронабивних паль, закріплення фунтів, горизонтально направ­лене буріння із застосуванням імпортних агрегатів;
влаштування монолітних конструкцій в сучасних опалубних системах;
влаштування багатошарових захищаючих конструкцій будівель і споруд, утеп­лення фасадів, влаштування вентильованих і засклених фасадів;
влаштування нетипових металевих конструкцій;
влаштування сучасних типів підлоги, опоряджувальних покриттів і покриттів
покрівель з нових матеріалів;
облицьовування стін, перегородок, влаштування підвісних стель з викорис­танням гіпроку, панелей і т.п.;
декоративні штукатурки і опоряджувальні покриття на основі мікромінералів
і сухих сумішей;
прокладання трубопроводів з пластика і металопластика, установка приладів
обліку та імпортного сантехнічного устаткування;
безтраншейні методи будівництва і ремонту зовнішніх інженерних мереж;
антикорозійні, теплоізоляційні і вогнезахисні роботи з імпортними матеріалами
і т. д.;

Наведений комплексний підхід до формування норм і розцінок дозволить кошториснику мати вичерпні дані для формування кошторисної вартості робіт.

Черніцький С. В.

ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕНЕ БУРІННЯ
ТЕХНІЧНА ДОВІДКА
Динамічний розвиток техніки і технологій, бурхливе зростання міст і промислових підприємств вимагає інтенсивного будівництва підземних комунікацій різного призначення в екстремальних умовах.
Розв'язати ці проблеми дозволяє впровадження сучасних безтраншейних технологій прокладання підземних комунікацій, що дозволяють проводити роботи по прокладанні і ремонту підземних комунікацій різного призначення без зовнішніх екскавацій з використанням техніки і технології направленого горизонтального буріння, завдяки чому:
•    істотно скорочуються терміни виконання робіт і витрати на їх проведення;
•    зберігаються всі об'єкти впорядкування, озеленення і малі архітектурні форми по трасі буріння;
•    виключається проведення робіт по водопониженню в умовах високих ґрунтових вод;
•    забезпечується безперебійна робота всіх видів транспортних засобів по магістралях, що перетинають трасу буріння, і об'єктів, на території яких проводяться роботи.
Без зовнішніх екскавацій можуть проводитися роботи по прокладанні і ремонту будь-яких підземних комунікацій. До числа об'єктів будівництва і ремонту входять:
•    газопроводи;
•    водопроводи;
•    напірна і самоточна каналізація;
•    зливова каналізація;
•    електричні кабелі;
•    телефонні і оптико-волоконні кабелі;
Роботи здійснюються з використанням мобільного комплексу горизонтального направленого буріння.
Використовувана техніка дозволяє прокладати трубопроводи з поліетилену, ПВХ, металу.
Застосування сучасної локаційної системи виявлення дозволяє постійно відсте- жувати положення бурової головки і на основі багатопараметричних даних локації управляти процесом буріння.
СУПЕРСУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНОГО БУРІННЯ, ПЛЮС ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МЕТОДУ ДОЗВОЛЯЄ:
•    Проводити роботи в нестандартних, часто екстремальних умовах, коли прокладка комунікацій традиційними методами із зовнішньою екскавацією ґрунту утруднена або неможлива, наприклад, під діючими злітно-посадочними смугами, в умовах перетнутої місцевості, під міськими будовами і житловими кварталами.
•    Прокладати інженерні мережі (тепло-, водопостачання, лінії зв'язку і т.п.) в некондиційному ґрунті, через заболочену місцевість і водні перешкоди.
•    Проводити реконструкцію самоточної каналізації під проїжджою частиною центральних вулиць міст, а також в умовах високих ґрунтових вод.
•    Здійснювати переходи під автомобільними дорогами, зокрема, автострадами республіканського значення.
•    Виконувати санацію залізобетонних трубопроводів промислової і зливової кана¬лізації великого діаметру (до 700 мм), під залізничними коліями на глибині до 3,5 м і середньою протяжністю більше 120 метрів, а також трубопроводів, забитих твердими кальцієвими породами.
ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ КОМПЛЕКСИ НЕ СТВОРЮЮТЬ НЕЗРУЧНОСТЕЙ ДЛЯ ОТОЧУЮЧИХ І НЕ ПОРУШУЮТЬ ЕКОЛОГІЮ:
•    Техніка і технологія горизонтального направленого буріння багато років успішно застосовується в США при будівництві комунікацій найширшого спектру: під автомагістралями, діючими залізницями, злітно-посадочними смугами і стерновими доріжками аеропортів, на території підприємств, включаючи введення комунікацій у виробничі корпуси в умовах діючого виробництва, через лісові масиви і міські парки, водні перешкоди, коли відпадає необхідність проводити осушні заходи і відведення русел річок.

ПРИ РОБОТІ КОМПЛЕКСІВ ВІДСУТНЯ НЕОБХІДНІСТЬ РОЗКРИТТЯ ПОВЕРХНІ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ:
•    Прокладати комунікації, виконувати виготовлення технологічних колодязів і виходи на поверхню без зупинки виробництва і переривання технологічного процесу в умовах діючого виробництва.
•    Здійснювати прокладання різних комунікацій на значних глибинах незалежно від наявної наземної і підземної інфраструктури.
•    Не брати до уваги чинник підземних вод, що створює унікальну можливість прокладання комунікацій в ґрунтах з високим їх рівнем, через природні утворення, під річками, озерами, а також в місцях, де відсутня можливість зовнішніх екскавацій, наприклад, за наявності великих за площею бетонних майданчиків.
Технологія безтраншейного будівництва підземних комунікацій методом горизонтально направленого буріння (ГНБ).
Будівництво підземних комунікацій за технологією горизонтально направленого буріння (ГНБ) здійснюється в три етапи:
•    буріння пілотної свердловини на заданій проектом траєкторії;
•    послідовне розширення свердловини;
•    протягування трубопроводу.

БУРІННЯ ПІЛОТНОЇ СВЕРДЛОВИНИ
Буріння пілотної свердловини — особливо відповідальний етап робіт в безтраншейному прокладанні методом горизонтально направленого буріння (ГНБ) мереж, від якого багато в чому залежить кінцевий результат. Воно здійснюється за допомогою породоруйнуючого інструменту — бурової головки зі скосом в передній частині і вбудованим випромінювачем.
Бурова головка сполучена за допомогою порожнистого корпусу з гнучкою приводною штангою, що дозволяє управляти процесом будівництва пілотної свердловини і обходити виявлені перешкоди в будь-якому напрямі в межах природного вигину протягуваної робочої нитки. Бурова головка має отвори для подачі спеціального бурового розчину, який закачується в свердловину і утворює суспензію з подрібненою породою. Буровий розчин зменшує тертя на буровій головці і штанзі, оберігає свердловину від обвалів, охолоджує породоруйнуючий інструмент, руйнує породу і відчищає свердловину від її уламків, виносячи їх на поверхню. Контроль за місцеположенням бурової головки здійснюється за допомогою приймального пристрою локатора, який приймає і обробляє сигнали вбудованого в корпус бурової головки передавача.
На моніторі локатора відображається візуальна інформація про місцезнаходження, ухил, азимут бурової головки. Також ця інформація відображається на дисплеї оператора бурової установки. Ці дані є визначаючими для контролю відповідності траєкторії трубопроводу проектної, що будується, і мінімізують ризик зламу робочої нитки. При відхиленні бурової головки від проектної траєкторії оператор зупиняє обертання бурових штанг і встановлює скіс бурової головки з потрібному положенні. Потім здійснюється задавлювання бурових штанг, встановлюється скіс бурової головки в потрібному положенні з метою корекції траєкторії буріння. Будівництво пілотної свердловини завершується виходом бурової головки в заданій проектом точці.

РОЗШИРЕННЯ СВЕРДЛОВИНИ
Розширення свердловини здійснюються після завершення пілотного буріння. При цьому бурова головка від'єднується від бурових штанг і замість неї приєднується ріммер — розширювач зворотної дії. Додатком тягового зусилля з одночасним обертанням ріммер протягується через створ свердловини у напрямі бурової установки, розширюючи пілотну свердловину до необхідного для протягання трубопроводу діаметру. Для забезпечення безперешкодного протягування трубопроводу через розширену свердловину, діаметр повинен на 25-30% перевищувати діаметр трубопроводу.


На протилежній від бурової установки стороні свердловини розташовується готовий батіг трубопроводу. До переднього кінця петлі кріпиться оголовок із сприймаючим тягове зусилля вертлюгом і ріммером. Вертлюг обертається з буровою ниткою і ріммером, і в той самий момент не передає обертальний рух на трубопровід. Таким чином бурова установка затягує в свердловину батіг протягуваного трубопроводу по проектній траєкторії.
Технологія горизонтально направленого буріння (ГНБ) унікальна тим, що вона дозволяє змінювати при необхідності напрям прокладання як в плані, так і в профілі, огинаючи на своєму шляху різні перешкоди (діючі або кинуті підземні комунікації чи інші споруди).
До переваг технології горизонтально направленого буріння (ГНБ) можна також віднести наступне:
•    високі темпи проведення робіт;
•    значне зниження об'ємів земляних робіт;
•    можливість виконання робіт в складних гідрогеологічних умовах;
•    можливість виконання робіт без зупинки руху, зберігаючи дорожнє покриття і ландшафт;
•    точність виконання робіт;
•    істотне скорочення техніки, що залучається для проведення робіт, і робочої сили.

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ НАПРАВЛЕНЕ БУРІННЯ ДЛЯ БЕЗТРАНШЕЙНОГО
ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
ВСТУП
З початку 2001 року в Україні великого поширення набула технологія безтраншейного прокладання трубопроводів методом горизонтального направленого буріння (ГНБ).

ПРОТЯГУВАННЯ ТРУБОПРОВОДУ
Суть методу ГНБ полягає в бурінні пілотної свердловини по трасі трубопроводу, що прокладається, з подальшим зворотним проходженням розширювача для збільшення діаметру свердловини. Трубопровід прикріплюється до розширювача і протягається до початкової точки буріння.

Буріння свердловини проводиться установками ГНБ, що формують криволінійну свердловину будь-якої заданої конфігурації в горизонтальній і вертикальній площи-
Управління буровим інструментом і визначення його місцезнаходження здійснюється електронною системою локації (трасошукачем) або управляючим комп'ютером з пульта управління установки.
Перед початком буріння вимірювання довжини бурової траси, протяжність сверд¬ловини і її максимальна глибина від поверхні землі для правильного вибору марки установки ГНБ і режимів робіт.
Установка ГНБ дозволяє вирішити наступні основні задачі:
—    безтраншейне прокладання трубопроводів в обмежених умовах, де немає можливості застосовувати землерийну техніку;
—    прокладання трубопроводів під автомобільними дорогами і залізничними коліями без руйнування дорожнього полотна і насипу;
—    прокладання трубопроводів під або над іншими підземними комунікаціями;
—    прокладання трубопроводів під будівлями і спорудами нижче за їх фундаменти;
—    прокладання трубопроводів під дном невеликих водних перешкод без розробки траншей на дні водоймища.
Основними чинниками, що обмежують можливості застосування способу горизонтального направленого буріння, є: крупнообламуючі ґрунти; ґрунти з включенням валунів і гальки; ґрунти піщані, глинисті та із вмістом гравію більше 30%.
Неможливе прокладання трубопроводів в пливунах (при коефіцієнті текучості ґрунту /t >1) через неможливість створення стабільного бурового каналу).
Утруднене прокладання трубопроводів в рихлих пісках (при коефіцієнті пористості е > 0,7) через складність створення міцних стінок бурового каналу.
Основними виробниками установок ГНБ є наступні компанії Vermeer, Ditch Witch, RobbinsTracto-Technik, Straightline, American Augers, Case і ін.
Класифікація установок ГНБ за тяговими зусиллями і основними технічними характеристиками типових представників установок різних компаній-виробників, наведені в табл. 1.0-х довжина скважини, м

0-у зусилля тяги установки ГНБ, тс

0'-у' умовний діаметр трубопровода, мм

Мал. 1. Графічний зв'язок між тяговим зусиллям установки ГНБ, довжиною бурової свердловини і діаметром трубопроводу, що протягується

Користуючись даними графіка (мал.1.) і табл. 1 можна швидко і точно визначити тип (модель) необхідної установки ГНБ.


ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Після перевезення установки ГНБ і супутнього технологічного устаткування з бази механізації на об'єкт робіт, для виконання бурових робіт готується майданчик для розміщення:

1. бурової установки;

2. генератора;

3. контейнера для зберігання будівельних матеріалів;

4. службових приміщень для персоналу;

5. приводного блоку;

6. підставки для зберігання бурових штанг і т.д.

Проводиться риття ями для бурового входу і ями для тимчасового зберігання використаної бурової суміші.

Принципова схема розміщення установки ГНБ на майданчику наведена на мал. 2

Установка ГНБ встановлюється в точці буріння і закріплюється анкерними стійка­ми, і фіксується підпорними пристроями, розрахованими на подвійне тягове зусил­ля, яке може розвинути установка.

Місце бурових робіт слід обгородити. Ширина огорожі повинна складати не мен­ше 1,5 м.

Роботи по бурінню і протяганню трубопроводу в буровий канал виконуються в наступній послідовності:

пілотне буріння;

вихід бура на поверхню в заданій точці;

заміна бурового інструменту розширювачем;

закріплення за розширяючи інструментом трубопроводу, що протягається, або штанг;

протягання труби в буровий канал.

У трубу, що протягається, вставляється розпірковий ніпель або натягується за­хисний оголовок. З'єднання з розширювальною насадкою здійснюється за допомо­гою вертлюга. Для цього тягова насадка вертлюга вставляється в головку вилки роз­ширювача так, щоб отвори співпадали. Задня тягова насадка вертлюга з'єднується з головкою вилки тягової насадки - штекера, після чого кріпиться до головки вилки роз­піркового ніпеля.

Для захисту вертлюга від попадання бруду і запобігання гальмівному ефекту ре­комендується при протяганні трубопроводу використовувати відрізок поліетиленової труби.

За сприятливих ґрунтових умов і відносно невеликих відстаней буріння, розши­рення свердловини можливо проводити з одночасним затягуванням труби за схе­мою, наведеною на мал. 3.

Мал. 3. Схема протягання трубопроводу в буровий канал з розширювачем

Діаметр бурового каналу для протягання трубопроводу визначається проектом і залежить від можливостей бурильної установки, вживаного устаткування, довжини і діаметру трубопроводу, що прокладається, але повинен бути не менше, ніж на 40% більшим зовнішнього діаметру труби, що протягається.

При протяганні трубопроводу в буровий канал, з метою зменшення сили тертя, рекомендується використовувати роликові підставки.Рекомендовані режими виробництва бурових робіт, в залежності від складів ґрунтів на трасі, наведені в табл.2.

ПРИЗНАЧЕННЯ І СКЛАД БУРОВОЇ СУМІШІ

Обов'язковою умовою буріння є застосування бурового розчину протягом всього процесу буріння. Призначення бурової суміші:

створення міцних конструкцій стінок бурового каналу;

охолоджування і змащування ріжучого інструменту і штанг;

видалення ґрунту з бурової свердловини;

формування інших стінок пілотної свердловини (бурового каналу) і тим самим
запобігання їх обвалу під тиском навколишнього ґрунту;

утворення надмірного тиску всередині пілотної свердловини (бурового каналу)
і тим самим запобігання просочуванню ґрунтових вод в буровий розчин;

зниження зусиль простягання трубопроводу.

Приготування суміші проводимо як в навісних ємностях, що кріпляться безпосе­редньо на установку горизонтального направленого буріння, так і в резервуарах, що стоять окремо, з використанням води, бентоніту і різних домішок.

Склад і концентрація бентоніту в буровій суміші, в залежності від складу ґрунту, наведені в табл. 2.


Примітки:

При протяганні трубопроводу до швидкості останнього розширення застосовується
коефіцієнт 0,8;

Швидкість буріння змінюється залежно від категорій ґрунтів, матеріалу і маси трубо­
проводу, що прокладається;

Дані, отримані при бурінні в фунтах 1-М категорії буріння і прокладання поліетиленового
трубопроводу завдовжки до 100 м.

При зміні умов рекомендується застосовувати наступні коефіцієнти:

для сталевих трубопроводів — 0,60;

для водних перешкод — 0,80;

для міських умов — 0,90;

для особливо обмежених умов -0,85;

для ґрунту II! категорії -0,20

Очищення свердловини може проводитися неодноразово, залежно від параметрів (ча­стки домішок в ґрунтах) бурового розчину на виході.


ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Норми табл. 4-67,4-68,4-69, розроблені на безтраншейне прокладання тру­бопроводів методом горизонтального направленого буріння (ГНБ) установками типу
«Navigator».

Норми табл. 4-67, 4-68, 4-69, розроблені на виконання повного набору основних і підготовчих робіт на безтраншейне прокладання трубопроводів методом
ГНБ, який включає:


підготовчі роботи (огорожа місця проведення робіт; підготовка майданчика для
розміщення установки, технологічного устаткування і складування бурових штанг;
установка анкерних і упорних пристроїв для забезпечення стійкого положення уста­новки ГНБ в процесі буріння свердловини; заземлення установки ГНБ; розміщення
по трасі буріння роликових підставок для протягання труб в свердловину; риття ям
для тимчасового зберігання використаної бентонітової суміші; перевірка і відлагодження систем приготування і подачі бентонітової суміші);

демонтаж комплексу установки ГНБ після прокладання трубопроводів (зняття
огорож; демонтаж штирів заземлення; демонтаж анкерних і упорних пристроїв, роз­бирання штанг і розширювачів, роликових підставок, промивка і укладання труб; відкачування з ями використаної (зайвої) бентонітової суміші намуловисмоктувапьною
машиною; засипка ями з розрівнюванням ґрунту; підготовка до вантаження установки ГНБ на платформу:

безтраншейне прокладання трубопроводу методом горизонтального направле­ного буріння (пілотне буріння свердловини; поетапне розширення свердловини до
проектних розмірів і протягання труби).

Діаметр бурового каналу для протягання трубопроводу визначається проектом і залежить від можливостей бурильної установки, вживаного устаткування, довжини і діаметру трубопроводу, що прокладається, але повинен бути не менше, ніж на 40% зовнішнього діаметру труби, що протягається.

1.13.     Витрати на зварювання і гідравлічні випробування труб слід визначати за
нормами у відповідних збірниках РЕКН-2000 залежно від призначення і матеріалів
трубопроводів.

1.15. Кількість добавок для поліпшення якості бурової суміші і її робочих пара­метрів залежно від складу ґрунтів наведені в табл. 2.


1.16. У табл. 4-69 витрата трубопроводів, що протягаються в свердловину, за ви­мірник норм приймається: для сталевих труб 1%; для поліетиленових труб 2,5%.

ПРАВИЛА ОБЧИСЛЕННЯ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

2.7. Обов'язковою умовою буріння є застосування бурового розчину протягом всьо­го процесу буріння. Бурова суміш заповнює простір між трубою, що протягається, і стінками каналу, знижуючи зусилля протягання.

Об'єм чистої води для приготування бентонітової суміші за даними зарубіжних фірм визначається за формулою:

Ув = П х О2 х !_ х К/4   (1)

де

П = 3,14

0 — діаметр свердловини, м

І_ — довжина свердловини, м

К — коефіцієнт, що враховує склад ґрунту (К = 5-7)

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН. ІНШІ ВИДИ БУРІННЯ


Група ЕКН 4-67

Підготовчі роботи для безтраншейного прокладання трубопроводу методом горизонтального направленого буріння(ГНБ)

Склад робіт:

01. Огорожа місця проведення робіт. 02. Підготовка майданчика для розміщення установки ГНБ, технологічного устаткування і складування бурових штанг. 03. Уста­новка анкерних і упорних пристроїв для забезпечення стійкого положення установки ГНБ в процесі буріння свердловини. 04. Заземлення установки ГНБ. 05. Розміщення по трасі роликових підставок для протягання труб в буровий канал. 06. Риття ям для тимчасового зберігання використаної бентонітової суміші. 07. Перевірка і відладка систем приготування і подачі бентонітової суміші.

Вимірник: 1 установка ГНБ

4-67-1-УН   Підготовчі роботи для безтраншейного прокладання трубопроводу з діаметром до 550 мм методом горизонтального направленого бурін­ня установкою з тяговим зусиллям від 12 до 25 тс (від 118,0 до 245,0 кн).


Група ЕКН 4-68

Демонтаж комплексу установки ГНБ після прокладання трубопроводів

Склад робіт:

01. Зняття огорож. 02. Демонтаж системи заземлення. 03. Демонтаж анкерних пристроїв. 04. Промивка від бентонітової суміші бурових штанг і розширювачів. 05. Відкачування і вивіз відпрацьованого бурового розчину з свердловини і проми­вальної ями. 06. Демонтаж штанг і бурових інструментів, промивка і складування.

Вимірник: 1 установка ГНБ

4-68-1-УН   Демонтаж комплексу установки ГНБ після прокладання трубопроводів з тяговим зусиллям від 12 до 25 тс (від 118,0 до 245,0 кн)

Група ЕКН 4-69

Безтраншейне прокладання трубопроводу з діаметром до 550 мм методом горизонтального направленого буріння установкою з тяговим зусиллям від 12 до 25 тс (від 118 до 245 кн)

Склад робіт:

01. Вимірювання траси для визначення кількості бурових штанг (норма 1). 02. Буріння пілотної свердловини з виходом бурового інструменту на поверхню в заданій точці (норма 1). 03. Заміна бурового інструменту першим розширювачем, зак­ріплення за ним бурових штанг і протягання у зворотному напрямі (норма 2). 04. Послідовна заміна розширюючих інструментів для поетапно­го розширення свердловини до заданих діаметрів (норми 2-5). 05. Протягання тру­бопроводу в буровий канал (норма 6).

Вимірник: 1 м буріння

Влаштування переходу в фунтах І-ІІ групи установками ГНБ для прокладання трубопроводу діаметром до 550 мм з поетапним бурінням і розширенням свердло­вини до необхідних діаметрів:

4-69-1-УН     114 мм (пілотна свердловина);

4-69-2-УН      до 250 мм (перше розширення);

4-69-3-УН      до 400 мм (друге розширення);

4-69-4-УН      до 550 мм (третє розширення);

4-69-5-УН      до 700 мм (четверте розширення);

4-69-6-УН       протягання трубопроводу.Следует отметить, что данная книжка не является аксиомой. Вот что говорится о ней на сайте ДБН:

Інформаційний бюлетень № 2-2008

Про використання кошторисних норм на нові технології і матеріали у будівництві

    На численні звернення щодо використання кошторисних норм, надрукованих видавництвом "Місто НВ", 2007, м. Івано-Франківськ у книзі "Кошторисні норми на нові технології і матеріали у будівництві", Міністерство регіонального розвитку та будівництва України роз'яснює.

    Згідно із статтею 12 Закону України "Про інвестиційну діяльність" регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється зокрема шляхом використання державних норм та стандартів, які класифікуються відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (ДСТУ, ДБН, СОУ тощо).

    Погодження або затвердження ресурсних елементних кошторисних норм у Мінрегіонбуді здійснюється відповідно до Порядку розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві, затвердженого наказом Міністерства від 16.03.06 № 68.

    Враховуючи, що зазначені кошторисні норми не містять інформації про розробників, не підтверджені відповідними обгрунтовуючими розрахунками, не мають позитивних висновків експертизи та статусу (державні, відомчі, стандарт організації тощо), їх застосування може призвести до викривлення нормативних витрат труда та матеріально-технічних ресурсів і вартості будівництва.

    Використання зазначених ресурсних елементних кошторисних норм при визначенні вартості будівництва та включення їх до нормативної кошторисної бази програмних комплексів, які пройшли перевірку в колишньому Держбуді України, можливо лише у випадку погодження або затвердження Мінрегіонбудом цих норм у якості ДСТУ, ДБН, СОУ тощо.

Почитайте другие похожие по тематике статьиRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...