четверг, 17 января 2013 г.

Технологічна карта на Ditch Witch JT 2020 M1

Решил опубликовать ТК по ГНБ для Ditch Witch JT 2020 M1 на украинском языке. Может кому из коллег пригодится.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

____________________

______________

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА (ТК)

ДЛЯ УСТАНОВКИ ГНБ Ditch Witch JT 2020 M1

НА БУДІВНИЦТВО ПЕРЕХОДІВ ТРУБОПРОВОДІВ

МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕНОГО БУРІННЯ

 

Розробив: ______________

Перевірив:______________

м. Вінниця

2012р.

1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

  1.1. Технологічна карта (іменована далі по тексту ТК) розроблена на комплекс робіт по будівництву переходів трубопроводів способом горизонтально-направленого буріння (ГНБ) установкою Ditch Witch JT 2020 M1 на обмежених, забудованих ділянках, поблизу переходів інженерних комунікацій, що діють, існуючих заповідних або закритих зон, в місцях, що вимагають високого екологічного захисту в процесі будівництва переходу.

1.2. Компоненти бурової установки для горизонтального буріння при прокладці трубопроводів, аналогічні компонентам установок для буріння нафтових свердловин, з тією основною відмінністю, що установка для горизонтального буріння оснащена похилою рампою замість вертикальної вежі.

1.3. Буріння проводиться за допомогою бурової головки гідромонітора, бур приводиться в рух за рахунок бентонітової гідравлічної промивки, що подається окремим насосом високого тиску через бурову штангу.

1.4. Технологічна карта призначена для використання при розробці Проектів виробництва робіт (ПВР), Проектів організації будівництва (ПОБ), іншої організаційно-технологічної документації, а також з метою ознайомлення робочих і інженерно-технічних працівників з правилами будівельно-монтажних робіт.

1.5. Мета створення представленої ТК дати схему технологічного процесу, що рекомендується, по будівництву переходів трубопроводів способом горизонтально-направленого буріння (ГНБ).

1.6. На базі ТК у складі ПВР (як обов'язкові складові Проекту виробництва робіт) розробляються Робочі технологічні карти на виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт.


1.7. При прив'язці Типової технологічної карти до конкретного об'єкту і умов будівництва уточнюються схеми виробництва, об'єми робіт, витрати праці, засоби механізації, матеріали, устаткування, і тому подібне

1.8. Всі Робочі технологічні карти розробляються по робочих кресленнях проекту, регламентують засоби технологічного забезпечення і правила виконання технологічних процесів при виробництві робіт.

1.9. Нормативною базою для розробки технологічних карт є: СНІП, виробничі норми витрати матеріалів, місцеві прогресивні норми і розцінки, норми витрат праці, норми витрат матеріально-технічних ресурсів.

1.10. Робочі технологічні карти розглядаються і затверджуються у складі ПВР керівником підрядної будівельно-монтажної організації, за узгодженням з організацією Замовника, Технічного нагляду Замовника і організаціями, у веденні яких знаходитиметься експлуатація даної споруди.

  1.11. Застосування ТК сприяє поліпшенню організації виробництва, підвищенню продуктивності праці і його наукової організації, зниженню собівартості, поліпшенню якості і скороченню тривалості будівництва, безпечному виконанню робіт, організації ритмічної роботи, раціональному використанню трудових ресурсів і машин, а також скороченню термінів розробки ПВР і уніфікації технологічних рішень.

1.12. До складу робіт, послідовно виконуваних при будівництві переходів трубопроводів через перешкоди способом горизонтально-направленого буріння (ГНБ) входять наступні види робіт:

 

Ø буріння за заданим розрахунковим профілем піонерної (пілотною) свердловини; 

Ø послідовне з наростаючим збільшенням розширення свердловини до необхідного діаметру набором розширювачів;

Ø протягання трубопроводу(ів) в заздалегідь розширену робочу свердловину.

1.13. Весь комплекс робіт по будівництву переходів способом ГНБ повинен проводитися спеціалізованими організаціями, що мають на озброєнні спеціальну бурову і іншу техніку, устаткування і фахівців. Роботи в таких випадках виконуються за спеціальним проектом, виконаним з урахуванням вимог нормативних документів і узгодженим з органами Держгірпромнагляду, охорона природи і інших зацікавлених організацій і затвердженому Замовником.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. До початку робіт організація, що виконує бурові роботи, повинна пред'явити Замовникові наступну документацію:

- план виробництва бурових робіт з додатком трасування трубопроводу у вертикальній і горизонтальній площинах, відповідно до проекту переходу;

- схему будмайданчика з розміщенням устаткування (дивися мал. 1);

- дані про передбачувані роботи по закріпленню бурової установки, будівельним котлованам і іншим тимчасовим спорудам;

- розрахунки трубопроводу на різних етапах будівництва (тягове зусилля, необхідна міцність трубопроводу та інші);

- календарний план з вказівкою витрат часу по окремих етапах робіт;

- записку пояснення з детальним описом будівельних робіт.

clip_image002

Мал.2. Схема монтажного майданчика при будівництві переходу трубопроводу

через водні перешкоди способом ГНБ

1 - довжина монтажного майданчика; 2 - довжина ділянки трубопроводу, що виконується способом ГНБ; 3 – відстань, визначувана проектом; 4 - довжина спускового майданчика; 5 - ширина монтажного майданчика (за проектом); 6 - приямок для входу бура; 7 - ділянка виходу бура; 8 - бурова установка; 9 - ширина перешкоди.

2.2. Організаційно-технічна підготовка до будівництва і підготовчі роботи включають:

  - перевірку і коректування проектних даних, включаючи дані технологічного проектування відповідно до дійсних умов;

  - закріплення на місцевості існуючих підземних комунікацій;

  - контрольне нівелювання основних і прив'язку до них тимчасових реперів;

  - пристрій тимчасових монтажних майданчиків і під'їзних автодоріг;

  - розробку і переміщення в тимчасовий відвал родючо-рослинного шару з території майданчиків і під'їзних доріг;

  - передислокація будівельної техніки;

  - монтаж бурової установки і допоміжного технологічного устаткування, складування матеріалів і конструкцій.

2.3. До початку робіт по облаштуванню будівельно-монтажного майданчика, згідно проекту і вимогам природоохоронних органів, що погоджують, повинні бути винесені в натуру і закріплені відповідними знаками:

   - межі будівельно-монтажних майданчиків;

   - створ підземного переходу;

   - місця розташування приямкув для заходу і виходу бурової свердловини;

   - межі розміщення котлованів-шламонакопичувачів.

  2.4. Організація і технологія виконання робіт на будівельному майданчику розділені по видах:

   зрізання рослинного шару ґрунту;

   планування території будівельно-монтажних майданчиків;

   розвантаження будматеріалів на території майданчика;

   улаштування електроосвітлення майданчиків;

   улаштування внутрішньо майданчикових проїздів;

   установка бурового устаткування на будівельному майданчику;

2.5. Технологічна схема похило-направленого буріння при будівництві переходів включає чотири послідовні етапи (дивися Мал. 3):

схема ГНБ

Мал.3. Технологічна схема будівництва переходів трубопроводів через перешкоди способом горизонтально-направленого буріння

Етап I - буріння пілотної свердловини з виходом бурової головки на протилежній стороні.

Етап II- розширення пілотної свердловини.

Етап III - протягання робочого трубопроводу в розширену свердловину. 

2.6. Етап I. По проектній території прокладки трубопроводу буриться пілотна свердловина діаметром 110 мм. Буріння по заданій траєкторії здійснюється за допомогою зонда з датчиками, вмонтованого в пілотну штангу за буровою головкою. (дивися мал..4).

clip_image006

Мал.4. Буріння пілотної свердловини

  Перший етап буріння похило-направленої свердловини закінчується виходом промивальної бурової колони на протилежній стороні перешкоди. Бурові штанги для буріння пілотної скважини і бурова головка гідромонітора демонтуються і виймаються з промивальної бурової колони. У стовбурі свердловини залишається тільки промивальна бурова колона.

2.7. Перед початком буріння пілотної свердловини необхідно:

  виконати монтаж і випробування бурового устаткування відповідно до Інструкції підприємства-виробника;

   виконати закріплення бурової установки з нахилом рами відповідно до заданого кута входу;

   перевірити надійність і стійкість радіозв'язку між берегами водної перешкоди (пункту входу і виходу свердловини);

  перевірити і виконати калібрування приладу орієнтації з метою отримання і запису початкових показників приладу для подальшого коректування напряму буріння свердловини.

  Ефективність буріння пілотної свердловини залежить від правильного вибору конструкції бурової головки:

  для буріння м'яких порід рекомендується звичайна бурова головка;

  для буріння твердих порід рекомендується бурильна головка з ріжучими зубами.

2.8. Етап II. До промивальної бурової колони на її виході кріпиться розширювач. За допомогою тягового зусилля бурової установки і одночасним обертанням розширювач протягається через стовбур свердловини у напрямі бурової установки, розширюючи стовбур свердловини. У міру просування розширювачів у бік бурової установки проводиться відповідне нарощування бурових труб.

  Величина розширення свердловини залежить від ґрунтових умов і діаметру трубопроводу.

  Зазвичай приймається умова, по якій площа поперечного перетину свердловини повинна не менше, чим на 25% перевищувати площу поперечного перетину трубопроводу, що протягається по ній.

  Для розширення свердловини, залежно від ґрунтових умов, використовують різні конструкції розширювачів. Розширення стовбура свердловини проводиться поетапно з наростаючим збільшенням діаметру розширювачів (дивися Мал. 5).

  Розширювачі мають бочкоподібну форму і містять розташовані по колу ріжучі елементи, а також струменеві насадки для подачі бурового розчину. У разі потреби на майданчик переходу можуть бути доставлені розширювачі шарошечного типу, призначені для проходки твердих ґрунтів.

clip_image008

Мал..5. Розширення пілотної свердловини

  2.9. Етап III. На протилежному від місця розташування бурової установки стороні перешкоди готується робочий трубопровід, який необхідно протягнути через виконану свердловину. Для цього до переднього кінця робочого трубопроводу кріпиться головка, що сприймає тягове зусилля. Ця головка через шарнірний перехідник (вертлюг, дивися мал...9) кріпиться до розширювача, закріпленого у свою чергу до бурової колони.

  Таким чином, обертаючи і протягаючи бурову колону через стовбур свердловини, бурова установка втягує в свердловину розширювач і робочий трубопровід. При цьому обертання бурової колони і розширювача завдяки наявності вертлюга не передається на трубопровід.

  Частина бурового розчину, що знаходиться в свердловині, витісняється робочим трубопроводом, інша його частина залишається в за трубному просторі.

clip_image010

Мал..8. Протягування робочого трубопроводу

clip_image012

Мал.9. Пристрій вертлюжного типу для протягання трубопроводу в свердловину

2.10. Монтаж трубопроводу на повну довжину або у вигляді окремих секцій і пов'язані з ним інші операції рекомендується виконувати на протилежному березі від бурової установки на спеціальному будівельному майданчику, а буріння свердловини, закачування бентоніту і його збір після буріння проводити з того ж майданчика, де розташована бурова установка.

2.11. Максимальна розрахункова величина зусилля, необхідного для протягання робочого трубопроводу при оптимальних радіусах його вигину, не повинна, як правило, перевищувати 70-75% величин тягового зусилля, що розвивається буровою установкою.

2.12. Робочий трубопровід повинен безперервно протягатися в свердловину, повністю заповнену буровим розчином при обертанні бурової колони і розширювача.

  Цей процес у виняткових випадках може уриватися тільки на час приварювання чергової ланки робочого трубопроводу і ізоляції стику.

2.13. Обов'язковою умовою буріння є застосування бурового розчину. Буровий розчин є водною суспензією бентоніту і хімічних добавок.

  Основними функціями бурового розчину є:

  охолоджування і змащування ріжучого інструменту і штанг;

   видалення ґрунту з бурової свердловини;

   формування міцних стінок пілотної свердловини (бурового каналу);

   створення надмірного тиску усередині пілотної свердловини (бурового каналу) і тим самим запобігання просочуванню ґрунтових вод в буровий розчин;

   стабілізація бурової свердловини, що запобігає її обвалу від тиску навколишнього ґрунту.

  Склад бурового розчину вибирається залежно від типу ґрунтів; аналізу ґрунтів для визначення кількісного і якісного складу бурового розчину, технологія його приготування і очищення, методики визначення якості води, бентонітових порошків, хімічних добавок, слід виконувати згідно вимогам відомчих норм.

2.14. Після протягання трубопроводу проводяться очищення внутрішньої порожнини і його випробування гідравлічним способом. Величина випробувального тиску робочого трубопроводу указується в проекті. Випробування проводиться по окремій ТК.

2.15. Спосіб похило-направленого буріння дозволяє прокладати трубопроводи із сталевих і поліетиленових труб, як по прямолінійній, так і по криволінійній трасі.

3. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

  3.1. Контроль і оцінку якості робіт на всіх етапах будівництва переходу   виконують відповідно до вимог нормативних документів. 

3.2. Контроль якості виконуваних робіт повинен здійснюватися фахівцями або спеціальними службами, оснащеними технічними засобами, що забезпечують необхідну достовірність і повноту контролю і покладається на керівника виробничого підрозділу (виконроба, майстра), що виконує дані роботи.

3.3. Продукція (вироби, конструкції, труби і ін.), що поступає на будівельний майданчик, повинна пройти вхідний контроль. Даний контроль проводиться з метою виявлення відхилень від вимог проекту і відповідних стандартів. Вхідний контроль здійснюється шляхом перевірки зовнішнім оглядом і вимірами, а також контрольними випробуванням у випадках сумнівів в правильності характеристик або відсутності необхідних даних в сертифікатах і паспортах заводів-виробників. Результати вхідного контролю оформляються Актами вхідного контролю.

3.4.   Операційний контроль здійснюється в ході виконання виробничих операцій з метою забезпечення своєчасного виявлення дефектів і вживання заходів по їх усуненню і попередженню. Контроль проводиться під керівництвом майстра або виконроба переважно за допомогою вимірювальної апаратури або технічним оглядом.

3.5. В процесі підготовчих робіт необхідно здійснювати вхідний контроль труб і з'єднань трубопроводу, наявність сертифікатів і так далі, контролювати на відповідність проекту:

 •   розмітку траси;
 •    кут нахилу бурових штанг - розрахунковому куту забурювання;
 •    розміри і типи бурової головки, різця, розширювачів;
 •    склад і якість бурового розчину.

  3.6. В процесі проходки пілотної свердловини необхідно контролювати:

 •    кут нахилу, положення і глибину розташування бурової головки;
 •    відхилення фактичного розташування бурової головки від розрахункового;
 •    швидкість проходки;
 •    зусилля проходки;
 •    тиск і витрата бурового розчину.

  3.7. В процесі розширення і протягання трубопроводу необхідно контролювати:

 •    швидкість проходки;
 •    тиск і витрата бурового розчину;
 •    зусилля протягання трубопроводу.

  3.8. Якість виробництва робіт забезпечується виконанням вимог до дотримання необхідної технологічної послідовності при виконанні взаємозв'язаних робіт і технічним контролем за ходом робіт, викладеним в Проекті організації будівництва і Проекті виробництва робіт, а також в Схемі операційного контролю якості робіт.

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ

4.1. Потреба в машинах і устаткуванні.

4.1.1. Механізація будівельних і спеціальних будівельних робіт повинна бути комплексною і здійснюватися комплектами будівельних машин, устаткування, засобів малої механізації, необхідного монтажного оснащення, інвентарю і пристосувань.

4.1.2. Засоби малої механізації, устаткування, інструмент і технологічне оснащення, необхідні для виконання робіт, повинні бути скомплектовані в нормо комплекти відповідно до технології виконуваних робіт.

4.1.3. При виборі машин і установок необхідно передбачати варіанти їх заміни у разі потреби. Якщо передбачається застосування нових будівельних машин, установок і пристосувань, необхідно указувати найменування і адресу організації або підприємства-виробника.

4.1.4. Перелік основного необхідного устаткування, машин, механізмів, інструментів і матеріалів для бурового комплексу для виконання переходу довжиною 50 м з розширенням 200мм приведений в таблиці 4.

Таблиця 4

         

N

п/п

Найменування машин, механізмів, верстатів, інструментів і матеріалів

Марка

Од.вим.

Кількість

1.

Бурова установка

Ditch Witch

JT 2020 M1

к-кт.

1

2.

Вантажний автомобіль з причіпом, в/п 24,3 т

(для перевезення установки та доставки води)

МАЗ 533605-021 (фургон-С) з причіпом МАЗ 642208

шт.

1

3.

Асенізаційна машина

КО-5032 (на базі ГАЗ-3309)

-"-

1

4.

Насос водяний

WB 30 XT

-"-

1

5.

Насос шламовий

 

-"-

1

6.

Змішувач бурового розчину

1В 40 (HATS)

к-кт.

1

7.

Штанги пілотні

 

шт.

17

8.

Вертлюг

V 20

-"-

1

9.

Плоске долото для буріння гідромонітора

Barracuda

-"-

1

10.

Розширювач

Compakt

-"-

1

11.

Бентоніт

Max-Gel

кг

120

12.

Полімерні присадки

Poly-Pac

кг

7,0

13

Вода

-

т

3,0

5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ

5.1. Відповідальність за виконання заходів щодо техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежній і екологічній безпеці покладається на керівників робіт, призначених наказом.

  Відповідальну особу здійснює організаційне керівництво будівельними і монтажними роботами безпосередньо або через бригадира. Розпорядження і вказівки відповідальної особи є обов'язковими для тих, що всіх працюють на об'єкті.

5.2. Охорона праці робочих повинна забезпечуватися видачею адміністрацією необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття і ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робочих (огорожі, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування і так далі), санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до норм, що діють, і характеру виконуваних робіт. Робочим повинні бути створені необхідні умови праці, живлення і відпочинку. Роботи виконуються в спецвзутті і спецодягу. Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику, зобов'язані носити захисні каски.

5.3. Розпорядження по техніці безпеки повинні враховуватися і знаходити віддзеркалення в організаційно-технологічних картах і схемах на виробництво робіт.

5.4. Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного ведення робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне виробництво робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або подальших робіт.

5.5. При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт в небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту тих, що працюють.

5.6. Санітарно-побутові приміщення, автомобільні і пішохідні дороги повинні розміщуватися поза небезпечними зонами. У вагончику для відпочинку робочих повинні знаходитися і постійно поповнюватися аптечка з медикаментами, носилки, що фіксують шини і інші засоби для надання першої медичної допомоги. Всі працівники що працюють на будівельному майданчику повинні бути забезпечені питною водою.

5.7. Особа, відповідальна за безпечне виробництво робіт, зобов'язана:

- ознайомити робочих з Робочою технологічною картою під розпис; 

  - стежити за справним станом інструментів, механізмів і пристосувань;

  - роз'яснити працівникам їх обов'язки і послідовність виконання операцій.

5.8. До роботи на бурових агрегатах допускаються особи, що пройшли спеціальну підготовку і що засвоїли:

пристрій агрегату;

підготовку агрегату до роботи;

управління механізмами агрегату в цілому;

виробництво робіт по бурінню свердловин;

техніку безпеки при роботі;

Підтвердження кваліфікаційної групи слід проводити щорічно із записом в журналі перевірки знань по техніці безпеки.  

5.10. До виконання робіт по прокладці газопроводів методом похило-направленого буріння допускаються робочі і фахівці, навчені, атестовані і такі, що мають відповідні посвідчення, а також що пройшли:

медичний огляд і визнані придатними для виконання будівельних і монтажних робіт;

навчання і перевірку знань по безпечних методах і прийомах праці, пожежній безпеці, наданню першої медичної допомоги і що мають про це спеціальне посвідчення;

ввідний інструктаж по техніці безпеки, виробничій санітарії і інструктаж безпосередньо на робочому місці. Повторний інструктаж проводиться не рідше за один раз на три місяці. Проведення інструктажу реєструється в спеціальному журналі.

5.11. Загальні вимоги техніки безпеки для всіх робочих:

забороняється стороннім особам знаходитися на робочому майданчику;

забороняється торкатися до штанги, що обертається;

роботу проводити тільки в спеціальному одязі і із застосуванням засобів захисту;

забороняється змінювати встановлену технологію виконання робіт без дозволу бригадира або начальника бурового комплексу;

забороняється використовувати машини і механізми не по прямому призначенню;

забороняється працювати на установках, рухомі частини яких (муфти, передачі, шківи) не забезпечені огорожею, що виключає небезпеку травмування і попадання в них сторонніх предметів, а так само знаходитися в небезпечній зоні і поблизу працюючих машин і механізмів під час відпочинку і перерви в роботі;

захаращувати матеріалами і устаткуванням робочі місця і проходи;

палити і розводити вогонь в заборонених місцях.

5.12. Членам бурової бригади забороняється:

передавати управління і обслуговування механізмів і устаткування особам, що не мають на це дозволу, а також залишати працюючі механізми, що вимагають присутності людей, без нагляду;

допускати присутність людей безпосередньо у ротора під час роботи бурового верстата;

перемикати швидкості, включати і вимикати муфти механізмів при включеному фрикционі двигуна;

при надяганні стропів брати їх ближче 40 см від вантажу і знаходитися напроти них при підйомі;

знаходитися в радіусі дії ключа при розгвинчуванні труб ротором;

працювати ключами при невідповідності їх розмірів діаметру труб, зношених сухарях і несправних ручках;

чистити різьбові з'єднання труб руками (потрібно щітками!), нагвинчувати і відгвинчувати інструмент на вазі (слід застосовувати спеціальні дошки);

задіювати в роботу труби з різьбовими з'єднаннями, що недокрутили;

залишати роботу вузла приготування бентонітового розчину і насосів без нагляду;

працювати в темний час доби без достатнього освітлення.

5.13.   При роботі на бурильній установці існує небезпека поразки електричним струмом у разі пошкодження силового електричного кабелю буровою головкою або розширювачем, кабель може бути пошкоджений також при установці анкерних якорів.

5.14.   Бурильну установку слід заземляти до установки анкерних якорів. При установці заземлюючих штирів і анкерних якорів необхідно користуватися діелектричними рукавичками і гумовими чобітьми. Анкерні і упорні пристрої, що фіксують положення бурильної установки, повинні бути розраховані на подвійне тягове зусилля, яке може розвинути установка.

5.15. Перед початком роботи необхідно перевірити справність звукової аварійної системи бурильної установки.

5.16. При пошкодженні силового електричного кабелю, що знаходиться під напругою, забороняється:

операторові - покидати установку (мати), роз'єднувати штанги;

робочим - рухатися з місця, торкатися що знаходяться поряд установки, змішувача і інших механізмів.

5.17. При пошкодженні силового електричного кабелю оператор повинен:

при бурінні пілотної свердловини - витягнути одну штангу назад;

при зворотному розширенні - подати одну штангу вперед.

5.18. До продовження робіт приступати тільки після отримання дозволу організації - власника електричного кабелю. Перш ніж продовжити буріння необхідно перевірити працездатність аварійної системи. У разі несправності аварійної системи приступати до роботи забороняється.

5.19. Якщо при роботі на установці відбулося пошкодження інших суміжних комунікацій, необхідно повідомити їх власникові про аварію, що відбулася, і припинити працю до отримання дозволу на виробництво робіт.

Почитайте другие похожие по тематике статьиRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...